Предварително интервю

Преди да започнем съвместна работа, трябва взаимно да проверим дали си пасваме. Това се случва в първия ни разговор. Той е винаги безплатен, необвързващ и обикновено продължава между 15 мин и 1 час и 30 мин. В този първи разговор ще обсъдим какво бихте искали да постигнете с моя помощ, колко дълго желаете да продължават сесиите, в каква форма да са (лични срещи, по телефона и т.н.)… Всичко това е необходимо, за да можем накрая взаимно да вземем решение дали си пасваме или не.

Вярвам, че коучингът като процес може само тогава да бъде успешен, когато между нас царят доверие, уважение, откровеност и желание за взаимна работа. Като доказателство за това от моя страна служи Етичният кодекс на Международната коуч федерация (ICF), който съм длъжен да спазвам като член на Федерацията. И към който аз се придържам всеки ден. Коучингът е партньорство между мен като коуч и Вас като клиент. Химията между нас трябва да съществува.

След този първи разговор Вие ще сте в състояние да вземете решение дали да работите с мен или не. По същия начин аз ще мога да преценя дали ще мога да Ви предоставя помощта, от която имате нужда или не. Това е взаимно решение.

Ако и двамата сме съгласни да работим един с друг, ще уточним бъдещите ни срещи и…приключението започва…