Какво е коучинг

Една от многото дефиниции на коучинга е партньорство между коуч и клиент (индивидуален или екип) в процес, което провокира размисъл и креативност и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал.

За мен коучингът е нещо повече от партньорство. Той е партньорство между равнопоставени хора.

Партньорство, в което царят доверие, респект, толерантност и желание за съвместна работа.

Партньорство, в което аз като коуч съм отговорен за процеса на работа, а Вие – за съдържанието. Към моите задачи принадлежат слушането, предоставянето на време и пространство за размисъл, насърчаването, предизвикването. Вашите задачи са предимно свързани с креативността – мислене, чувстване, усещане…

Това партньорство може да Ви помогне да опознаете себе си по-добре. Може да Ви донесе нови импулси, да повиши работоспособността Ви, да даде различен поглед върху взаимоотношенията Ви с близки и приятели… може дори да промени животът Ви и да Ви донесе повече желание да му се наслаждавате.

Не, коучингът не е терапия и аз не съм терапевт. Вие няма да чуете съвети от мен кое е „добро“ за вас и кое „лошо“. Какво трябва да направите или да промените.

Аз няма да Ви „оправя“ живота. Това ще направите самите Вие – аз просто ще бъда до Вас и ще се радвам неимоверно много на промените, които настъпват във Вас и на повишаването качеството Ви на живот.