Политика на поверителност

Обща информация

Ние зачитаме неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантираме в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Тя регулира обработването на лични данни нашия уеб сайт: www.yankoboev.com

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”).

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни на основание чл.6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679 и по-конкретно въз основа на:

 • изрично съгласие, получено от Вас като клиент и/или ползвател на информация и услуги на уеб сайта yankoboev.com
 • за целите на легитимния интерес на YankoBoev (изпълнение на задължения към държавни и общински органи)
Цели при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни във връзка с използването на нашия уеб сайт, включително за следните цели:

 • за всички дейности, свързани с използването на уеб сайта;
 • статистически цели;
 • за директен маркетинг;
 • за установяване на връзка с лицата по телефон или електронна поща.
Защита на личните данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на чувствителни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп.

Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Оттегляне съгласието за обработване на лични данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да бъдат обработвани нас за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на E – mail адрес [email protected]

Право на достъп

Имате право да изискате и получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием в предвидените срокове, когато е налице някое от предвидените в регламента условия.

Ние не сме длъжни да изтрием личните данни, ако ги съхраняваме и обработваме за някоя от следните цели:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас;
 • за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ние не изтриваме данните, които имаме законово задължение да съхраняваме, включително за защита по повод отправени срещу нас съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на преносимост

Имате право по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас и да поискате прехвърлянето им към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Права при нарушение сигурността на личните данни

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи риск за Вашите права и свободи, без ненужно забавяне ще бъдете уведомени за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Информация относно компетентния надзорен орган:

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: [email protected][email protected]
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg
Предоставяне на лични данни на трети страни

Ние не разкриваме Вашите лични данни на трети страни. Ние можем да разкриваме Вашата лична информация на трети страни само с Вашето изрично съгласие или когато предоставянето е необходимо за изпълнението на задължения по договор между Вас и нас.

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, например когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение.

Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Употреба на бисквитки и други проследяващи технологии

Ние използваме т. нар. бисквитки, за да събираме определена информация от всички посетители на нашия уеб сайт. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към Вашия компютър и впоследствие използва, за да го идентифицира, когато се върнете отново на нашия уеб сайт.

Бисквитките предоставят информация за посещението на уеб сайта и събират потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик. Бисквитките също така ни позволяват да напомняме за Ваши предходни дейности и да Ви предлагаме подобни услуги и събития. Също така, ние използваме информация, събирана чрез бисквитки, за да разработваме статистически анализи – например времето, което прекарвате на уеб сайта и страниците, които посещавате най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Бисквитките се запаметяват на Вашето устройство и Вие можете изцяло да контролирате тяхното използване. Чрез промяна в настройките на интернет браузъра можете да деактивирате или ограничите прилагането на бисквитки. Запаметените вече бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да става и автоматично. Ако бисквитките бъдат деактивирани за нашия уеб сайт, съществува вероятност да не можете да използвате всички функции в пълния им обхват.

Ефективен инструмент за управление на бисквитките се предлага също на сайта http://www.youronlinechoices.com/bg/

Извършване на уеб анализ с Google Analytics

Този уеб сайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics използва бисквитки, за да се позволи анализ на Вашето използване на уеб сайта. Информацията обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Нашият сайт използва Google Analytics с разширението „анонимизирано IP“. Това означава, че в държавите – членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по споразумението за Европейско икономическо пространство, Вашия събран от бисквитките на Google Analytics IP адрес ще бъде отрязан от Google преди предаването му в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще бъде отрязан там. По поръчка на YankoBoev Google използва тази информация, за да оценява Вашето използване на уебсайта, да изготвя доклади за дейности на уеб сайта и да ни предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на уеб сайта и Интернет. IP адресът, изпращан от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, няма да бъде сливан с другите данни от Google.

Можете да предотвратите записването на бисквитки чрез съответна настройка в софтуера на Вашия браузър. Моля имайте в предвид, че в този случай можете да не бъдете в състояние да използвате всички функции, предлагани от този уеб сайт.

Можете да предотвратите събирането и обработването на данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване на уеб сайта (включително Вашият IP адрес), като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Детайлна информация за условията на ползване и защитата на данни ще намерите на www.google.com/analytics/terms/de.html или на www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Използване на функцията „Ремаркетинг“ (Подобни целеви групи)

На нашия уеб сайт се използва функцията „Ремаркетинг“ (Подобни целеви групи) на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Посредством тази функция ние можем целенасочено да показваме реклама на посетителите на уеб сайта, персонализирана според интересите им, когато те посещават други уебсайтове в мрежата на Google.

За извършване на анализ за използването на уеб сайтовете, който формира основата за създаването на рекламните съобщения според интересите, Google използва бисквитки. За тази цел Google запаметява малък файл с последователност от числа в браузърите на посетителите на уебсайта. Посредством това число се регистрират посещенията на уеб сайта, както и анонимизираните данни за използването му. Това не извършва запаметяване на лични данни на посетителите на уеб сайта. Посетите ли след това друг уебсайт в мрежата на Google, ще Ви бъдат показани вмъкнати рекламни съобщения, за които с голяма вероятност ще бъдат взети предвид посетените преди това продуктови и информационни рубрики. Допълнителна информация за Google Ремаркетинг, както и декларацията за защита на данните на Google, можете да видите на https://www.google.com/privacy/ads/

Можете да деактивирате трайно използването на бисквитки от Google, като последвате този линк, изтеглите и инсталирате предоставения там плъгин.

Също така можете да деактивирате използването на бисквитки от трети доставчици, като отворите страницата за деактивиране на Инициатива за мрежова реклама (Network Advertising Initiative) и приложите поместената там допълнителна информация за отказ.

Използване на Instagram плъгин

Нашия уебсайт използва т. нар. социални плъгини на Instagram, чиито собственик е Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Плъгините са обозначени с лого на Instagram например във формата на „камера Instagram“. Информация за Instagram плъгините и как изглеждат те можете да намерите тук: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Когато се свържете със страница от нашия уеб сайт, която съдържа такъв плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на Instagram. Плъгините предават тяхното съдържание от Instagram директно на Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Instagram получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната страница от нашия уеб сайт, дори и ако нямате профил в Instagram или ако точно в момента не сте вписан в Instagram. Тази информация (включително Вашият ІР адрес) се предава от Вашия браузър директно на сървър на Instagram в САЩ и се съхранява там.

Ако сте вписани в Instagram, то Instagram може да свърже посещението на нашия уеб сайт директно с Вашия акаунт в Instagram. Когато взаимодействате с плъгини, например задействате бутон „Instagram“, тази информация също се предава директно на сървър на Instagram и се запаметява там. Освен това информацията се публикува във Вашия акаунт в Instagram и там се показва на Вашите контакти.

Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни и по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Instagram, както и за съответните Ви права и възможности за настройка за защита на личната Ви сфера, можете да намерите в политиката за поверителност на Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ако не желаете Instagram да свързва събраните чрез нашия уеб сайт данни директно с Вашия акаунт в Instagram, преди да посетите нашия уеб сайт трябва да излезете от Вашият профил в Instagram.