Вашите ползи от коучинга

Коучингът се използва по много и различни начини – например за подпомагане на личностното развитие, за повишаване на продуктивността, за спомагане взимането на важни решения, за развитието на лидерски способности и т.н. Когато това, което искате да постигнете с помоща на коучинга, съвпада с областта на действие на Вашия коуч, резултатите са просто фантастични. Затова има и такова разнообразие от коучове – кариерни, лайф, работещи с висши мениджъри и др.

Как можем да направим резултатите от коучинга измерими – беше ли полезно или не? Струваше ли си инвестицията? Когато става дума за подпомагане взимането на решения, е очевидно дали коучингът е бил полезен или не. Но как можем да измерим нивото на доверие спрямо близките ни, приятелите, колегите? Самоувереността? Радостта от живота? Откритостта за нови идеи? Повишаването им са едни от най-честите допълнителни въздействия от коучинга. А има и още много други…

Коучингът с мен може да ви даде възможност за следните неща:

  • вие сте мотивирани да намерите вашето „Защо“ (какво ви кара да ставате от леглото всяка сутрин)
  • вие не се страхувате да бъдете себе си
  • вие виждате доверието и ранимостта с други очи
  • вие виждате грешките си като средство за учене, не като провал
  • вие можете да назовете най-важните си ценности
  • вие знаете нещата, които ви вдъхновяват и черпите целенасочено енергия от тях
  • вие се чувствате окрилени